Política de devolucions i Desistiment


Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR de el contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos a l’art. 107.2 i 108 de l’RD1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

  • Els béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.

Per tant, en els nostres productes no s’admeten devolucions excepte en els casos en què els envasos al lliurament, es trobin trencats o danyats pel transport. En aquest cas, seran substituïts per uns altres, sense cost addicional per al client. Per a això, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d’Atenció a l’Client.


1. GARANTIA

S’exclouen de les garanties dels productes consumibles.

Els nostres productes es comercialitzen amb 18 mesos de caducitat i correctament catalogats com a Verge Extra.

 

2. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

ESCORNALBOU GOURMET pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.escornalbougourmet.com. Tots els productes oferts estan en estoc. No obstant, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se li informarà el client per correu electrònic el més aviat possible.


3. ATENCIÓ A EL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant ESCORNALBOU GOURMET el client haurà de dirigir a l’departament d’atenció a client bé al número de telèfon 977834011, o bé a través de l’adreça de correu electrònic tienda@escornalbougourmet.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Tornar a la botiga online