Política De Privacitat


Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L. 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, així com qualsevol altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades, els facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat. 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades 

Identitat: Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L .. 

Adreça postal: C / Dilluns No 70, 43771, Ruidecanyes, TARRAGONA. Telèfon: 977834011.Correo electrònic: info@cooperativariudecanyes.com. 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals 

En Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar i / o comercialitzar els productes i / o serveis oferts per la nostra firma. 

Per quant de temps conservarem les seves dades 

Les dades personals proporcionades es conservaran pel temps imprescindible per a la prestació del servei sol·licitat o comercialització del producte i durant els terminis legalment establerts. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte o si no és el cas, serà el consentiment de l’interessat. 

A què destinataris es comunicaran les seves dades 

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

Vostè podrà exercir materialment els seus drets enviant un correu electrònic a info@cooperativariudecanyes.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir. 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es 

Més informació sobre el tractament de les seves dades 

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per a això. 

El tractament de les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d’Activitats de Tractament del qual és responsable Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L .. 

Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L. tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades. 

No obstant això, Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L. no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. 

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Agricola i Caixa Agrària i Seccio de Credit, S.C.C.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari. 

La nostra política respecte a l’enviament dels nostres correus electrònics se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de supressió i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


Tornar a la botiga online